Lisa Bjurvald om högerextremism i Europa

Lisa Bjurwald, prisbelönt journalist och författare som skrivit flera böcker om rasism och högerextremism fick inleda Globala gymnasiets föreläsningsserie med fokus på mänskliga rättigheter och demoktrati. Föreläsningsserien är ett resultat av det prispengar skolan fick för arbetet med elevdemokrati och tog emot innan jul.

Lisa Bjurvald talade utifrån rubriken: "Rasismen är på frammarsch i Europa. Extremhögern har svidat om från kängor till kostym och lockar allt fler väljare. Vilka är de och deras måltavlor? Och hur kommer det sig att europeiska män och kvinnor, unga som gamla, köper deras hatiska budskap - trots vår historia av Andra världskriget och Förintelsen?"

Hur kommer det sig att marginaliserade odemokratiska och öppet raisistiska partier, som för bara ett par år sedan var helt otänkbara som politiska alternativ för de flesta väljare i Europa, idag ses som fullt möjliga och legitima politiska val? Franska Nationella Fronten i Frankrike, Gyllene Gryning i Grekland och Jobbik i Ungern har varit mycket framgångsrika de senaste åren. Lisa menar att partierna slutat vara enfrågepartier och breddat sin politiska agenda men även bytt retorik för att nå nya väljargrupper. Istället för att vara öppet rasistiska pratar man hellre om skillander i kultur osv. Det betyder dock inte att man ändrat sina rasistiska eller odemokratiska åsikter. I Sverige har Sverigedemokraterna gjort en liknande förvandling från öldrickade skin-heads som gjorde hitlerhälsningar på 80-talet till respekterade vältaliga politiker i kostym. Den militanta, våldsbejakande och maginaliserade framtoningen har ersatts och blivit mer rumsren och därmed också ett mer politiskt gångbart alternativ för en större grupp människor.   

Den nya typen av högerextremism ställer större krav på de som vill argumentera och debattera emot den typen av åsikter, menar Lisa. Många är välutbildade och man måste vara väldigt påläst för att kunna möta dem i debatter. Det problematiska är att man använder sig av demokratins rättigheter med det långsiktiga målet att krossa den. 

Islamofobi, antisionism och antiziganism är de tre stora hoten som lyfts fram av högerextrema rörelser i Europa. Lisa menar att just den romska gruppen är särskilt utsatt i Europa idag och att det är svårt att de någon ljusning. "Romerna är oönskade av alla länder i Europa och utsätts bland annat för tvångssteralisering, lynchmobbar, tvångsevakueringar. De högerextrema partiernas framgångar influerar mainstreampartierna i landet. De ser sig tvingade att tar upp många främlingsfientliga och rasistiska idéer eftersom man är rädd att förlora ytterligare röster. Det har hänt på mycket kort tid i Europa. Det är en förskjutning som man även kan se i Sverige", menar Lisa. Detta är något som bland annat drabbar romerna.

den utsatta situationen för romerna beror på många saker men bland annat att romerna inte har något eget land och saknar på det sättet egen politisk representation. Många romer har inte ens meborgarskap i det landet de bor i. Det som är postivt skulle möjligtvis vara att medvetensheten om romernas situiation ökat något, enligt Lisa. 

Framgångarna för de högerextrema krafterna i Europa är ingen slump. Det handlar om medvetet hårt politiskt arbete. Men ett viktigt verktyg har varit internet som gjort det mycket lättare att sprida propaganda, rekrytera nya medlemma och samverka, både inom och mellan olika länder. "Men det kan också användas som en motkraft. I dag kan vi lätt få syn på de högerextrema och se vad de gör på ett annat sätt. För att kunna motarbeta något gäller det att ha god kunskap om sin motståndare. Där kan nätet vara till stor nytta", menar Lisa. 

För att kämpa mot högerextremism är det viktigt att gå samman och stå enade. Det behövs nationella nätverk som vägrar våld men som ändå genom andra typer av protester visar sin avsky och missnöje med poltiken som de bedriver. Ett stort problem enligt Lisa är den kraftiga ökningen av politiskt inflytande som de högerextrema beräknas få i samband med EU-valet den 25 maj. "Det låga valdeltagande är ett jättestort hot mot demokratin eftersom det riskerar att ge mycket makt åt högerextrema krafter. Det är jätteviktigt att alla som kan går och röstar i valet till EU-parlamentet!"

 

Dela:
Kategorier: