Historiedidaktisk kurs på Globala

Under läsåret har ett tio-tal hög- och mellanstadielärare läst kursen ”Doing History” - en utbildning som ges av utbildningsförvaltningen i Stockholm. Två av de lärare som håller i kursen forskar till vardags i historiedidaktik men jobbar även på Globala gymnasiet: Patrik Johansson och Maria Johansson.

Här kan du läsa en längre artikel om kursen i Lärarnas Nyheter om kursen. 

"Hur tänkte de förr?" Text: Maria Lannvik Duregård

 

 

Dela:
Kategorier: