Globala får stipendium för elevdemokrati

Globala gymnasiet har i år tilldelats KRUT:s stipendium till Gunnar Elvesons minne för sitt sätt att främja elevernas demokratiska inflytande på skolan. Stipendiet delades ut av nättidskriften Samhälle och skola och togs symboliskt emot av hela skolan genom att flera personer fick komma upp på scenen: Det var representatnter från elevkåen, lärare, skolkonferensen och övrig personal på skolan samt rektor. Stipendiet är på 20 000 kronor och nu är det upp till skolkonferensen, där det både sitter elever, lärare och rektor, att besluta vad pengarna ska användas till.

Lars Benon, tidigare rektor på Globala gymnasiet, höll ett kort tal med anledning av stipendiet och gav en historisk tillbakablick kring just elevinflytandet på skolan och dess betydelse för skolans utveckling. Läs gärna hans artikel som han skrivit med anledning av priset: 

Läs mer på SKOLA OCH SAMHÄLLE

Dela: