Tillfällig distansundervisning

//uppdaterat 200317//

Stockholms stad har, utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation, beslutat att all utbildning på gymnasiet och inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola ska ske på distans från och med den 18 mars.

Mot bakgrund av huvudmannens beslut 20-03-17 kommer ingen undervisning att ske från skolans lokaler från och med onsdagen 18 mars. 

Exakt hur och med vilka hjälpmedel undervisningen ska utföras på distans inom respektive ämne och projekt - diskuteras och testas just nu i personalgruppen. Vi har studiedag onsdag 18 mars för att säkra en kvalitativ distansundervisning som kan ske i realtid eller på andra sätt via digitala hjälpmedel. Distansutbildning för alla elever startar således torsdag 19 mars.

Skolan är tillsvidare öppen som vanligt och elever som behöver tekniskt stöd eller är i behov av särskilt stöd kan erbjudas detta, förutsatt att en är symptomfri från smitta (ingen snuva, halsont, hosta, feber eller huvudvärk).

Lärare kommer att undervisa från skolans lokaler eller hemifrån. Vi planerar att undervisa på distans tillsvidare i avvaktan på beslut om återgång till normal undervisning från huvudman.

Om du har frågor kring hur vi på Globala undervisar på distans, var god kontakta skolans rektorer.

Mer information

Folkhälsomyndighetens information om coronaviruset
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/coronavirus-wuhan-kina-januari-2020/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyacoronavirus

Smittskydd Stockholm, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
www.smittskyddstockholm.se

Skolverkets information till skol & förskola om coronaviruset
På Skolverkets webbplats förstasida finns information som de tagit fram tillsammans med Folkhälsomyndigheten.
www.skolverket.se

Dela:
Kategorier: