Naturvetenskapsprogrammet - NANAS / NANAT

Nyhet! Förutom inriktningen Naturvetenskap och samhälle startar vi fr o m hösten 2019 även inriktningen Naturvetenskap. Båda inriktningarna har profil hållbar utveckling.

Hur kan vi förstå globala utmaningar och agera för en hållbar framtid? Vad kan göras för att förbättra folkhälsan i världen? Hur kan vi skapa ett hållbart Stockholm?

Vi ger dig verktygen som behövs för att påverka din omvärld och gör dig väl förberedd för vidare studier.

Vad är speciellt med vårt naturvetenskapliga program?

Det naturvetenskapliga programmet hos oss ger dig verktyg i att förstå, förklara och förändra världen.  De globala målen visar att världen står inför många stora utmaningar. De handlar om klimatet, biologisk mångfald, energi, hälsa, jämställdhet, tillgång till vatten och hållbara städer. Dessa utmaningar inkluderas i våra projekt där du får svar på vad som krävs för att kunna bidra till att lösa dem. Hos oss är kopplingen mellan forskning och vetenskap viktig och vi vill att den ska vara tydlig för dig. Föreläsare från forskarvärlden är vanligt förekommande i vår undervisning i syfte att fördjupa och bredda perspektiv och kunskaper. I åk 3 har du dessutom möjlighet att läsa en universitetskurs på KTH, samarbeta med forskare från Resilience Center på Stockholms Universitet eller i andra delar av världen som t.ex. MD College i Mumbai, Indien.

Vad ingår i våra två inriktningar?

Vilken inriktning du än väljer får du samma breda tvärvetenskapliga bas. I årskurs 1 och 2 läser alla elever gemensamt och då ingår bland annat Geografi 1, Samhällskunskap 2 och Biologi 2. I årskurs 3 läser du som väljer inriktning naturvetenskap och samhälle kursen Politik och hållbar utveckling som kopplas till Gymnasiearbetet men genom de individuella valen kan du få full naturvetenskaplig behörighet. Väljer du istället inriktning naturvetenskap gör du ett mer renodlat naturvetenskapligt gymnasiearbete (ny inriktning fr o m 2019)

Hur arbetar vi?

Ett exempel på projekt i årskurs 1 är “Glokalt” där FN:s globala mål gällande hållbar konsumtion och produktion är utgångspunkten. Här bidrar biologi, samhällskunskap och geografi med olika perspektiv. Biologi ger dig fördjupad förståelse om hur ekosystem och hälsa påverkas medan du i samhällskunskap får förståelse för hur vår konsumtion påverkar mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i andra delar av världen. I ämnet geografi får du fördjupad kunskap om samband mellan människa och miljö både lokalt och globalt. Vid sidan av de ämnen som ingår i projekten läser du naturligtvis alla andra kurser som vanligt. Vilka ämnen som ingår i projekt varierar under läsåret.

Samarbeten 

Genom våra projekt kopplas skola och samhälle samma i undervisningen. Vi har som mål att samarbeta med organisationer, myndigheter och företag. Vi har bland annat samarbetsavtal med Amnesty, Plan International och WWF. 

Individuellt val och språk

På vårt naturvetenskapliga program erbjuder vi våra elever att bredda sin behörighet genom att välja att läsa ex Fy2 (100p), Ma5 (100p) och språk steg 2/4 (100p) och Eng7 (100p) som individuellt val (200p). Vi erbjuder även möjlighet att läsa modernt språk som individuellt val i åk 2. De moderna språken som vi erbjuder på skolan är följande: Franska steg 1-4, Spanska steg 1-4 och Tyska steg 3-4.

Vad kan du göra sen?

Oavsett vilken av våra två inriktningar du väljer har du möjlighet att få full behörighet till vidare studier med maximal meritpoäng på universitet- och/eller högskola. Framtida yrken kan till exempel vara civilingenjör i energi/miljö/bioteknik/vattenteknik, läkare, biolog, biokemist, kemist, eller ämneslärare. Läs mer här om vad våra f d elever gör nu!

Examensmål Naturvetenskapsprogrammet

Poängplaner start HT 2019

 

 

Dela: