Ekonomiprogrammet - EKEKO

Hur gör jag för att omvandla min företagsidé till ett framgångsrikt hållbart företag? Kan en mobilapp förändra världen? Hur kan ett globalt entreprenörskap göra samhället mer rättvist?

 

Söker du en utbildning i ekonomi med med särskilt fokus på globalt företagande? Då ska du välja ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi och profil globalt entreprenörskap som startar som nytt program på Globala gymnasiet till hösten 2018! Framtidens utmaningar kräver kreativa och innovativa företagare, ekonomer och jurister.  Vi har en lång erfarenhet av internationella frågor och undervisar för att förstå sambanden mellan olika marknader, företag, organisationer, och människor i en globaliserad värld.

Vad är speciellt med EK-programmet på Globala gymnasiet?

Som ekonomistuderande på Globala gymnasiet får du möjlighet att arbeta konkret med företagande och entreprenörskap. Med tvärvetenskapliga angreppssätt och arbete i större projekt tar du dig an framtidsfrågor inom företagsekonomi och nationalekonomi, juridik och samhällsutveckling. Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi är ett nationellt program som exempelvis öppnar för vidare ekonomiska, juridiska eller samhällsvetenskapliga högskolestudier. Programmet hos oss ger goda kunskaper i företagsekonomi, ledarskap och marknadsföring och förbereder till att starta och driva företag.

Vad ingår i ekonomiprogrammet globalt entreprenörskap?

Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper och färdigheter i företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, ledarskap och organisation. Hos oss får du handledning i entreprenörskap och företagande, du får lära dig att starta, driva och avveckla ett företag i samarbete med UF (Ung företagsamhet). Vår fördjupningsprofil är Globalt entreprenörskap där vi lägger fokus på globala och lokala samhällsfrågor utifrån ett ekonomisk perspektiv. Vi lär om handelsmönster i världen, hur företag påverkar och påverkas av globaliseringen men också om hur samhällsekonomiska frågor påverkar människor i olika delar av världen. Vi erbjuder fördjupningskurserna 

  • Affärsjuridik 100 p.
  • Ledarskap och organisation 100p.
  • Marknadsföring 100 p.

Varför arbetar vi i tvärvetenskapliga projekt?

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. Att starta och driva ett företag handlar till exempel inte bara om bokföring och redovisning utan också om marknadsföring, juridik m.m. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden med tvärvetenskapliga projekt. Det kan stå Klimatrollspel, Glokalt eller Starta företag på schemat vilkt innebär undervisning om en fråga ur flera perspektiv samtidigt, med hjälp av de olika ämnena. Våra elever är med och påverkar hur projekten ska genomföras.

Praktiskt lärande -starta företag!

Att själv få göra stärker lärandet. I årskurs 3 kopplas gymnasiearbetet och andra kurser som ingår på programmet till att starta ett företag! Tillsammans med andra utarbetas en affärsidé. Kanske försäljning av ett spel där deltagarna samlar pengar till välgörenhet eller framtagande av en app där människor kan ha koll på sin konsumtion? En affärsplan tas fram och tänkbara idéer diskuteras för marknadsföring av föreslagen vara eller tjänst, därefter registreras företaget och vips - företagandet är i gång! Under hela arbetet med företaget ges råd och stöd av lärare samt från rådgivare på UF (Ung företagsamhet).

Samarbeten och omvärld

På Globala gymnasiet är omvärlden ständigt återkommande i all undervisningen, och vi har därför har en rad samarbeten med olika organisationer, företag, universitet och högskolor. Vi samarbetar med bland annat Amnesty, Plan International och WWF. På ekonomiprogrammet arbetar vi också med Ung Företagsamhet och Social Entrepreneurship Forum. Utöver det erbjuder vi även många externa föreläsare från såväl högskola/universitet som från det privata näringslivet.

Individuellt val och språk

På vårt ekonomiprogram erbjuder vi breddning av behörighet genom att läsa ex Ma3b (100p), Nk2 (100p) och Eng7 (100p) som individuellt val (200p).  De moderna språken som kan väljas mellan är: Franska steg1-4, Spanska steg 1-4 och Tyska steg 3-4. Att läsa språk steg 5 är möjligt förutsatt att det finns tillräckligt stort intresse för detta (100p).

Examensmål Ekonomiprogrammet

Poängplan EK start 2018: 

Dela: