Infokväll och öppen skoldag

Infokväll torsdag 11 april kl. 18:00 - 19:00

Under Globalas infokväll får du förutom en massa matnyttig information, träffa några av våra elever och lärare från våra olika program och annan personal som t ex elevhälsopersonalen, studie- och yrkesvägledare Sofia och rektorerna Jenny och Sofie. Vår ambition är att du ska få en trovärdig känsla av vår skola, vår profil och arbetssätt. 

Öppen skoldag onsdag 24 april

Om du vill känna av hur det faktiskt är att vara elev på Globala, ska du komma på öppen skoldag. På öppen skoldag får du vara med i undervisningen för en klass i antingen åk 1 eller åk 2 på valfritt program en hel eller halv skoldag. Skoldagen kan anpassas tidsmässigt efter behov.

Vår nästa öppna skoldag är på onsdag 24 april. Om den dagen inte passar, vg ange det i anmälningsformuläret så försöker vi hitta en annan dag som passar.

För att kunna delta på öppen skoldag måste du anmäla dig på förhand - gör det här: anmälan öppen skoldag

Vi tar kontakt med alla som anmält sig minst en vecka innan öppen skoldag.

Om du vill veta mer - mejla vår SYV Sofia på sofia.sundberg@stockholm.se

Varmt välkommen!

Dela: