Antagning

Du söker till Globala gymnasiet genom Gymnasieantagningen Stockholms län. På Gymnasieantagningens hemsida hittar du Globala gymnasiet lättast om du först väljer; sök Stockholms län, sedan väljer; på viss skola och sedan hittar du Globala gymnasiet i listan som följer. 

Rangordning

För att öka chanserna att komma in är det viktigt att du väljer den utbildning du helst vill gå hos oss i 1:a hand. Om du kan tänka dig en annan utbildning eller inriktning (på t ex Naturvetenskapsprogrammet) som vi erbjuder och vill gå hos oss väljer du den i 2:a hand och så vidare.

Vem kan söka?

Alla som bor i Stockholms kommun kan söka till Globala gymnasiet. Om du bor utanför kommunen finns det ett så kallat samverkansavtal med kommuner i Stockholms län. För aktuell information se Gymnasieintagningens information om samverkansavtal (www.gyantagningen.se).

Antagning till SA Global Spetsutbildning

Till SA Global Spetsutbildning kan du söka var du än bor i landet eftersom det är riksintag till spetsutbildningar. Vi tar in 15-20 elever varje år, och du söker med hjälp av betyg, en skriftlig motivering till varför du vill gå utbildningen samt en intervju. Vi kallar alla som har sökt utbildningen i första och andra hand på intervju, och ibland även tredje hand. Efter valet blir du kallad till intervju och du får då också instruktioner angående den skriftliga motiveringen som vi vill ta del av innan intervjun. Intervjuerna sker i mars på skolan. Efter omvalet i maj kommer ytterligare intervjuer att genomföras med nya första- och andrahandssökande. 

Reservintag/byten åk1

Efter skolstart i augusti kan vi ta in reserver enligt turordning som vill byta till oss efter terminsstart. Blankett 

måste då fyllas i och skickas till oss. De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens lista och vill kvarstå som reserv på vår nya reservlista måste höra av sig till oss efter terminstart via mejl. Sådana elever, liksom nya reserver som hör av sig, utgör underlag för en ny reservlista. Rangordning av elever på den listan görs efter betyg.

Reservintag/byten åk 2 och 3

Om du vill byta skola och börja på Globala till åk 2 eller 3 kan du ställa dig i kö. För att kunna byta är det viktigt du läser/har läst ungefär samma kurser som ingår i våra program. Du kan själv göra en bedömning genom att gå in och titta på respektive programs poängplan (under "Våra utbildningar"). För att ställa dig i kö ska du mejla en ifylld ansökningsblankett 

och din studieplan till vår studie- och yrkesvägledare sofia.sundberg@stockholm.se Hon kan också svara på eventuella frågor.

Blankett ansökan om reservplats mailas eller skickas per post till:
Globala gymnasiet 
Hornsgatan 93, 117 28
Stockholm 
E-post: sofia.sundberg@stockholm.se

Reservintag/byte till oss på Språkintroduktion

Om du redan har en plats på språkintroduktion på en annan skola i Stockholm stad måste du först tala med din rektor eller SYV på din skola om att du vill byta. Vi tar endast emot önskemål om byten som kommer från din nuvarande skola eller skolslussen. Om du går i förberedelseklass eller Spri på Liljeholmens gymnasium eller bor i en annan kommun och vill börja hos oss, kontakta gymnasieantagningen eller skolslussen i Stockholm. För mer information vg maila vår studie- och yrkesvägledare Sofia Sundberg - sofia.sundberg@stockholm.se

 

ANSÖKAN & KODER

Mer info om antagning och sökkoder finns på gymnasieantagningens hemsida 

EKEKO-GL= EK Ekonomi med profil Globalt Entreprenörskap

ESEST000SA-GL = ES Estetik och media - bild- och samhällsprofil

NANAS000H-GL = NA Naturvetenskap och samhälle - profil hållbar utveckling

NANAT000H-GL - NA Naturvetenskap - profil hållbar utveckling

SASAM000G-GL = SA Samhällsvetenskap Global profil

SASAM0S - GL = SA Samhällsvetenskap Global profil Spetsutbildning

IMSPR-GL = Programförberedande språkintroduktion