Till innehåll på sidan

Praktiskt lärande - Fältstudier

Praktiskt lärande - Fältstudier

Resor med studier på fält har varit en central och viktig pedagogisk idé sedan Globala startade 2004 och används nu på lite olika sätt på alla programmen. Idén är att komma ut i verkligheten och få möjlighet att se hur det fungerar på plats även om det inte alltid innebär att åka till ett annat land. 

På det Samhällsvetenskapliga programmet reser vi på en 3-veckor lång fältstudieresa till Indien och Malawi men har tidigare även rest till bland annat Nicaragua, Uganda och Bangladesh. Fältstudierna innebär en liten egeninsats från elevernas sida.

För närvarande undersöker vi möjligheten till att genomföra fältstudier i Europa, vi siktar på att påbörja den fältresan i januari 2021.

På det Estetiska programmet har vi haft ett utbyte med en skola i Kharkiv, Ukraina och på det Naturvetenskapliga programmet genomförs fältstudier lokalt i Sverige i samband med gymnasiearbetet i åk 3. Det har även funnits ett utbytesprogram för elever på det Naturvetenskapliga programmet. med en skola i Indien, Mumbai - MD College. 

Resor som gav nya perspektiv
Här kan du läsa om Teklas upplevelser från sin fältresa i Bangladesh.

Tekla: "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom."

Teklas upplevelser är främst från landsbygden. "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom", berättar Tekla. "I Dhaka såg vi fattigdom som vi kanske är vana att se den med stora områden med slum där människor levde under fruktansvärda förhållanden. Men i byarna fanns det också ett vardagsliv trots fattigdomen. Vi kom människor väldigt nära eftersom vi fick komma hem till dem och se hur de levde."

Tekla har redan påbörjat efterarbetet av resan som ska mynna ut i som ska mynna ut i en rapport och presentationer i och utanför skolan. Tekla och hennes grupp jobbade med socialt kapital som tema och ville försöka ta reda på betydelsen av familjer och grannar för att få livet att fungera på ett bra sätt. "Många gånger kanske man bara tänker på att fattigdom har med pengar att göra men fattigdom är ett mångdimensionellt begrepp och ibland kanske det inte är pengar som är problemet. Vi mötte en kvinna vars man satt i fängelse men som fick hjälp av sina grannar att bruka jorden. Vi tänkte försöka göra en simulering med en gymnasieklass om hur tillit skapas och hur det kan användas konkret. Vi hoppas också kunna göra en lärarhandledning som vi tänker att man ska kunna använda för att prata om socialt kapital på gymnasienivå."

Dela: