Samhällsvetenskapsprogrammet - SASAM

Inriktning Samhällsvetenskap med global profil/spets

Hur kan migration leda till hållbar utveckling? Vad har klimatfrågan med fattigdom att göra?

Om du vill fördjupa din förståelse för komplexa samhällsfrågor och göra fältstudier där du möter olika människor och lär av deras erfarenheter så ska du välja vårt samhällsvetenskapliga program.

Varför ett samhällsprogram med fokus på globala frågor?

Ditt och andras liv hänger ihop och nästan alla samhällsfrågor har globala kopplingar. Tänk på det te du dricker till frukost, musiken i dina hörlurar och datorn du använder i skolan. Vi är beroende av vad som händer på andra platser i världen – varje dag. Under gymnasietiden övar du dig i kritiskt tänkande och analys av samhällsfrågor. Du får reflektera över människors olika villkor och hur du själv kan arbeta för en rättvisare värld. På så sätt är blir du inte bara förberedd för vidare studier, utan för livet.

Vad ingår i vår inriktning?  

Vårt SA-program ska ge kunskap om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar din förståelse för komplexa samhällsfrågor genom att studera exempelvis ömsesidigt beroende, rättvisa, demokrati, hållbar utveckling och globalisering. Det historiska perspektivet är centralt både för att förstå det som händer nu och i framtiden. Programfördjupningen innehåller kurser i humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering som handlar om globala utvecklingsfrågor och kulturmöten. Du får fördjupa dig i teorier om hur vi kan nå en hållbar värld och får verktyg för att förstå dig själv i mötet med andra.

Praktiskt lärande - fältstudier

Du lär dig inte bara inom skolans väggar. Vi vill att du ska möta människor och ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i utlandet. Elever på SA gör tre veckors fältstudier i årskurs 3 och för närvarande åker vi till Malawi och Indien.

Varför arbetar vi i tvärvetenskapliga projekt?

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden med tvärvetenskapliga projekt. Det kan stå Klimatrollspel, Glokalt eller Migration på schemat. Som elev kan du vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

SA Samhällsvetenskap global spetsutbildning

Utbildningen ger dig bredd och fördjupning inom hållbar utveckling och globala frågor.

En del av platserna på samhällsprogram är reserverade för vår spetsutbildning. Utbildningen sker tillsammans med de övriga eleverna på samhällsvetenskapsprogrammet och alla har samma examensmål. Skillnaden är att spetsutbildningen har riksintag och att antagningen sker på betyg, intervjuer och ett personligt brev. Vi har ett samarbetsavtal med Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet och spetselever får en möjlighet att gå kursen "Världens eko" som ger 7,5hp.

* ca 15 av de 96 platserna på vårt samhällsprogram är reserverade för vår spetsutbildning. 

Individuellt val och språk

På vårt samhällsvetenskapliga program kan du bredda din behörighet genom att läsa ex Ma3b (100p), Nk2 (100p) och Eng7 (100p) som individuellt val (200p). Du kan även läsa språk steg 5 förutsatt att det finns tillräckligt stort intresse för detta (100p). De moderna språk som vi erbjuder på skolan är följande: Franska steg1-4, Spanska steg 1-4 och Tyska steg 3-4.

Vad kan du göra sen?  

Samhällsvetenskapliga programmet på Globala gymnasiet öppnar vägen för många olika högskole- och universitetsstudier. “När jag började på universitetet kände jag att jag hade en god grund att stå på när det gällde internationella relationer, samhällsteorier och genusvetenskap” säger Alexandra Politides Palm som nu nu arbetar som asyljurist på RFSL. Framtida yrken kan till exempel vara socialantropolog, politiker, kommunikatör, genusvetare, journalist, psykolog, samhällsvetare, jurist, miljöingenjör eller ämneslärare. Läs mer om Alexandra och andra f d elever hos oss här!

 

Examensmål Samhällsvetenskapsprogrammet

Poängplan med start Ht 2019:

 

Dela: