Naturvetenskapsprogrammet - NANAS

Hur ser folkhälsan ut i världen? Hur giftig är din vardag? Hur löser vi klimatfrågan?
 

Är du nyfiken på de här frågorna och är intresserad av naturvetenskap och samhällsvetenskap?  Globala gymnasiets NA-program med inriktning naturvetenskap och samhällemiljö- och hälsoprofil ger dig full behörighet för vidare högskole- och universitetsstudier inom både naturvetenskaplig- och samhällsvetenskaplig utbildning.

Vad är speciellt med vårt NA-program?

En av de största utmaningar mänskligheten står inför är att få jordens resurser att räcka till alla. För att förstå hur världen hänger ihop och hitta lösningar räcker inte bara de naturvetenskapliga perspektiven. Vi har därför förstärkt programmet med samhällsvetenskapliga och tvärvetenskapliga kurser. När vi studerar klimatförändringar i världen och försöker hitta hållbara lösningar behöver vi kunskaper i exempelvis geografi och fysik men även i samhälls-vetenskapliga ämnen. Ett exempel är när vi beskriver och förklarar hälsosituationen i världen, t ex spridningen av HIV/AIDS, genom biologiska, sociala och ekonomiska perspektiv. På vårt program får du möjlighet att grundligt sätta dig in i de här frågorna.

Vad läser du?

Vi undervisar våra elever i kurser som fördjupar både de naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiven: Geografi 1, Samhällskunskap 2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4 och Politik och hållbar utveckling. Politik och hållbar utveckling breddar våra tvärvetenskapliga projekt och ger mer djup till gymnasiearbetet under det sista året. Vi erbjuder Matematik 5, Fysik 2 och moderna språk steg 4 som individuellt val för full naturvetenskaplig behörighet och 2,5 meritpoäng (en ansöker då om att läsa utökad kurs).

Varför arbetar vi i tvärvetenskapliga projekt?

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden med ämnesövergripande projekt. Det kan stå Klimatrollspel, Glokalt eller Global Health på schemat. Våra elever är med och påverkar hur projekten ska genomföras. Vi är också övertygade om att det finns mycket att lära utanför skolans väggar. Vi arbetar därför med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i andra länder. Vi samarbetar med bl a Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Amnesty, Plan International och WWF. I år erbjuds eleverna i åk 3 att läsa kursen ”Tillstånd och trender” på KTH. Det är en frivillig möjlighet att prova studier vid en högskola redan under gymnasietiden.

Samarbeten 

Genom våra projekt kopplas skola och samhälle samma i undervisningen. Vi har som mål att samarbeta med organisationer, myndigheter och företag. Vi har bland annat samarbetsavtal med Amnesty, Plan International och WWF. Programmet har internationella samarbetskontakter exempelvis med ett college i Mumbai i Indien. Som del av ditt gymnasiearbete i åk 3 ingår t.ex. fältstudier av olika slag beroende på vad du väljer att undersöka i ditt projekt.

Individuellt val och språk

På vårt naturvetenskapliga program erbjuder vi våra elever att bredda sin behörighet genom att välja att läsa ex Fy2 (100p), Ma5 (100p) och språk steg 2/4 (100p) och Eng7 (100p) som individuellt val (200p). Vi erbjuder även möjlighet att läsa modernt språk som individuellt val i åk 2. De moderna språken som vi erbjuder på skolan är följande: Franska steg 1-4, Spanska steg 1-4 och Tyska steg 3-4-

Examensmål Naturvetenskapsprogrammet

Poängplan för NA start 2018 (samma som 2017):

 

Dela: