Naturvetenskapsprogrammet - inriktning naturvetenskap och samhälle

Hur ser folkhälsan ut i världen?
Hur giftig är din vardag?
Hur löser vi klimatfrågan?

 

Är du nyfiken på de här frågorna och är intresserad av naturvetenskap? Då är Globala gymnasiets naturvetenskapliga program rätt program för dig! Globala gymnasiets NA Naturvetenskap och samhälle – miljö- och hälsoprofil ger dig full behörighet för vidare högskole- och universitetsstudier.

Vad är speciellt med vårt NA-program?
En av de största utmaningar mänskligheten står inför är att få jordens resurser att räcka till alla. För att förstå hur världen hänger ihop och hitta lösningar räcker inte bara de naturvetenskapliga perspektiven. Vi har därför förstärkt programmet med samhällsvetenskapliga och tvärvetenskapliga kurser. När vi studerar klimatförändringar i världen och försöker hitta hållbara lösningar behöver vi kunskaper i exempelvis geografi och fysik men även i samhälls-vetenskapliga ämnen. Och när vi studerar hälsosituationen i världen, exempelvis sjukdomsspridningen av HIV/AIDS, använder vi ett biologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. På vårt program får du möjlighet att grundligt sätta dig in i de här frågorna.
 

Vad läser du på Globala gymnasiets NA-program?
Vårt naturvetenskapliga program är ett studieförberedande program som ger en bra grund för högre studier. Du läser många kurser som fördjupar inriktningen: Geografi 1, Samhällskunskap 2, Biologi 2, Kemi 2, Matematik 4 och Politik och hållbar utveckling. Politik och hållbar utveckling breddar våra tvärvetenskapliga projekt och ger mer djup till gymnasiearbetet under det sista året. Vi erbjuder Matematik 5, Fysik 2 och moderna språk steg 4 som individuellt val så att du kan få full naturvetenskaplig behörighet och 2,5 meritpoäng (du ansöker då om att läsa uttökad kurs). 
 

Varför arbetar vi i projekt?
Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är till sin karaktär komplexa och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. På Globala gymnasiet jobbar vi därför ungefär hälften av tiden med ämnesövergripande projekt. Det kan stå Klimatrollspel, Glokalt eller Global Health på schemat. Som elev kan du vara med och påverka hur projekten ska genomföras. Vi är också övertygade om att det finns mycket att lära utanför skolans väggar. Vi arbetar därför med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i andra länder. Vi samarbetar med bl a Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Amnesty, Plan International och WWF. I år erbjuds leverna i åk 3 att läsa kursen ”Tillstånd och trender” på KTH. Det är en frivillig möjlighet att prova högre studier redan under gymnasietiden.
 

Fältstudier
I undervisningen är det viktigt att skola och samhälle kopplas samman. Vi har som mål att samarbeta med organisationer, myndigheter och företag. Vi har bland annat samarbetsavtal med Amnesty, Plan International och WWF. Programmet har internationella samarbetskontakter exempelvis med ett college i Mumbai i Indien. Som del av ditt gymnasiearbete i åk 3 ingår fältstudier av olika slag beroende på vad du väljer att undersöka i ditt projekt.

Vad kan jag göra efter gymnasiet?
NA-programmet på Globala gymnasiet ger möjlighet till särskild behörighet för vidare naturvetenskaplig utbildning på universitet och högskola. Programmet ger en bra grund för naturvetenskapliga studier av olika slag (t ex biolog, kemist, miljövetare, matematiker, ingenjör), medicinska studier (t ex läkare, sjuksköterska) men även samhälls- och tvärvetenskapliga studier.

Poängplan för NA start 2017 och 2018:

 

Dela: