Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill använda matematik och naturvetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar. Välj mellan inriktning natur eller natur-samhälle och få de verktyg som behövs för att påverka och förstå din omvärld. Utbildningen är högskoleförberedande.

Det naturvetenskapliga programmet hos oss ger dig verktyg i att förstå, förklara och förändra världen.  De globala målen visar att världen står inför många stora utmaningar. De handlar om klimatet, biologisk mångfald, energi, hälsa, jämställdhet, tillgång till vatten och hållbara städer. Dessa utmaningar inkluderas i våra projekt där du får svar på vad som krävs för att kunna bidra till att lösa dem. Hos oss är kopplingen mellan forskning och vetenskap viktig och vi vill att den ska vara tydlig för dig. Föreläsare från forskarvärlden är vanligt förekommande i vår undervisning i syfte att fördjupa och bredda perspektiv och kunskaper. I åk 3 har du dessutom möjlighet att läsa en universitetskurs på KTH, samarbeta med forskare från Resilience Center på Stockholms Universitet eller i andra delar av världen som t.ex. MD College i Mumbai, Indien.

Inriktning naturvetenskap, profil hållbar utveckling

Ladda ner poängplan för naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap, profil hållbar utveckling.

Programfördjupning 200 poäng

 • Geografi1, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Ladda ner poängplan för naturvetenskapliga programmet, inriktning naturvetenskap och samhälle.

Programfördjupning 300 poäng

 • Kemi 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Politik och hållbar utveckling, 100 poäng

Hur arbetar vi?

Ett exempel på projekt i årskurs 1 är “Glokalt” där FN:s globala mål gällande hållbar konsumtion och produktion är utgångspunkten. Här bidrar biologi, samhällskunskap och geografi med olika perspektiv. Biologi ger dig fördjupad förståelse om hur ekosystem och hälsa påverkas medan du i samhällskunskap får förståelse för hur vår konsumtion påverkar mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i andra delar av världen. I ämnet geografi får du fördjupad kunskap om samband mellan människa och miljö både lokalt och globalt. Vid sidan av de ämnen som ingår i projekten läser du naturligtvis alla andra kurser som vanligt. Vilka ämnen som ingår i projekt varierar under läsåret.

Samarbeten 

Genom våra projekt kopplas skola och samhälle samman i undervisningen. Vi har som mål att samarbeta med organisationer, myndigheter och företag. Vi har bland annat samarbetsavtal med Amnesty, Plan International och WWF. 

Vad kan du göra sen?

Oavsett vilken av våra två inriktningar du väljer har du möjlighet att få full behörighet till vidare studier med maximal meritpoäng på universitet eller högskola. Framtida yrken kan till exempel vara

 • civilingenjör i energi/miljö/bioteknik/vattenteknik,
 • läkare,
 • biolog,
 • biokemist,
 • kemist eller
 • ämneslärare.
Dela: