Lokaler och historia

Sedan januari 2008 finns vi i nyrenoverade lokaler vid Zinkensdamm med besöksadressen Hornsgatan 93, Stockholm.

I februari 2003 lämnade Globala gymnasiets ekonomiska förening i Stockholm in ansökan till Skolverket om att får starta en fristående skola. Stockholms stads Utbildningsförvaltning blev intresserad av skolans profil och frågade om de kunde få bli huvudman för skolan. Styrelsen för föreningen accepterade erbjudandet och på detta sätt blev Globala gymnasiet en kommunal skola som för första gången presenterades på gymnasiemässan i november 2003.

Globala gymnasiet startade läsåret 2004/2005 med 96 elever intagna på ett specialutformat samhällvetenskapligt program. Formellt var vi det första läsåret ett annex till Frans Schartaus vuxengymnasium på Stigbergsgatan på Södermalm. Där hade vi i källarplanet våra undervisningslokaler.

Till läsåret 2005/2006 blev vi en egen resultatenhet med egen rektor och vi behövde då större utrymme eftersom vi även till det läsåret planerade att ta in 96 elever i åk 1. Utbildningsförvaltningen hade mycket svårt att hitta lämpliga lokaler. I sista stund ordnades ett tvåårskontrakt i f.d. Klaraposten på Klarabergsviadukten. Under sommaren 2005 byggdes de gamla kontorslokalerna om till provisoriska skollokaler. Där blev vi kvar i två år och till läsåret 2006/2007 tog vi emot ytterligare 96 elever på vårt specialutformade samhällsvetenskapliga program.

Under vårterminen 2006 beslutade Utbildningsnämnden att Zinkensdammsskolan på Hornsgatan skulle byggas om för att passa vår verksamhet. Hösten 2006 ägnades åt projektering och bygget började i januari 2007 med SKANSKA som totalentreprenör. Allt skulle vara klart till januari 2008.

I juni 2007 släppte vi ut våra första studenter på Klarabergsviadukten. Vi hade då precis fått information om att vi inte skulle kunna vara kvar i huset fram till inflyttningen i Zinkensdammsskolan eftersom Klaraposten skulle rivas under hösten 2007 för att ge plats åt ett nytt hotell- och konferenscenter.

Vi hade bestämt att vi till läsåret 2007/2008 skulle utvidga verksamheten till att ta in 176 elever på tre program; SP Global, SP Bild och NV Hälsa och miljö. Vi var i en akut krissituation men med mycket kort varsel fick vi möjlighet att hyra två våningsplan av Kungliga Musikhögskolan i f.d. Militärhögskolan på Valhallavägen 117.

Så den 21 januari 2008 fick vi äntligen flytta in våra nyrenoverade lokaler på Hornsgatan 93, en skola helt anpassad för vår verksamhet. Hösten 2012 utökade vi verksamheten ytterligare genom att starta Språkintroduktion. Sedan 2015 har skolan uttökat intaget till SA och bibehållit elever på Språkintroduktion. Idag rymmer skolan ca 700 elever och ca 80 anställd personal.

Kort historik över skolbyggnaden
SISAB-beteckningen på byggnaden är Zinkensdammsskolan. Arkitekt Paul Hedqvist 1936.

Tidigare namn på skolan:

• Stockholms stads södra kommunala mellanskola 1936 - 1948.

• Högalids samrealskola 1948 - 1964.

• Zinkensdammsskolan 1967 - 1991 (annex till Frans Schartaus gymnasium 1967-1987, annex till Maria vuxengymnasium 1987-1991).

• Zinkensdamms vuxengymnasium/grundvux 1992 - 1996 (1981-1998 även Zinkensdamms ungdomscenter).

• Fogelströmska gymnasiet (Individuella programmet) 1998 - 2005.

• Globala gymnasiet  2008 -

Dela:
Kategorier: