Individuellt val och språk

På vårt naturvetenskapliga program kan du bredda din behörighet genom att välja att läsa ex Fy2 (100p), Ma5 (100p) och språk steg 2/4 (100p) och Eng7 (100p) som individuellt val (200p). På NA erbjuder vi moderna språk som utökad kurs (100p).

De moderna språk som vi ebjuder på skolan är följande:
Franska steg 1-4
Spanska steg 1-4
Tyska steg 3-4
 

Dela: