IM - Språkintroduktion

Vill du lära dig om Sverige och världen samtidigt som du lär dig svenska? Tycker du om att jobba tillsammans med andra både i och utanför klassrummet? Vill du veta mer om mänskliga rättigheter och hur du kan påverka världen?     

På Globala gymnasiet erbjuder vi IM Språkintroduktion där du som elev har möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet, vuxenutbildning eller framtida arbete. Utbildningen på språkintroduktion är 1 till 3 år - det beror på hur mycket svenska du kan när du startar, din tidigare skolbakgrund och hur van du är att studera. Målet med utbildningen är att du ska utveckla dina kunskaper i det svenska språket och integreras i det svenska samhället.

Vad är speciellt med språkintroduktion hos oss?

På Globala gymnasiet arbetar vi med miljö- och rättvisefrågor i ett globalt perspektiv. Vi arbetar ofta i projekt då vi samarbetar mellan flera olika ämnen, eftersom vi tror att du lär dig mer och utvecklar ditt språk bättre om vi samarbetar mellan ämnena. Projekten kan handla om t.ex. mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling. Vi samarbetar också med andra program på skolan. Våra lärare undervisar på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det betyder att du arbetar med avancerade uppgifter och får mycket språkligt stöd för att klara dem. Du får låna en egen dator av skolan och du får också kunskap i hur du använder den. Vi arbetar med ett flexibelt schema. Det betyder att varje vecka kan se olika ut beroende på vad klassen arbetar med. Varje lektion är 80 minuter lång och oftast börjar du kl. 8:50 och slutar 15:50 varje dag.

Vad läser du?

Du läser svenska som andraspråk, matematik, engelska och upp till tio andra ämnen inklusive modersmål. Vi organiserar våra klasser efter elevernas mål med sina studier. Om du vill läsa mot behörighet till högskoleförberedande program läser du mot betyg i 12 ämnen. Om ditt mål är att gå ett yrkesprogram läser du mot betyg i 8 ämnen. Vi erbjuder undervisning i idrott och hälsa, bild, samhällskunskap, historia, religion, geografi, biologi, kemi, fysik och modersmål (modersmålsundervisningen sker på andra skolor i Stockholm). Du tillhör en klass på ca 22 elever. I matematik och engelska har vi nivågruppering, dvs. du kan läsa på nybörjarnivå eller högre nivå.

Här är ett exempel på hur många timmar per vecka du läser olika ämnen:

Svenska                   8 tim
Engelska                  2 tim
Matematik               3 tim
Idrott och hälsa      1 tim
Bild                           1 tim
Samhällskunskap   2 tim
Historia                    1 tim
Religion/Geografi   2 tim
Biologi/Kemi/Fysik  3 tim
Modersmål              1 tim
Totalt                      24 tim*

* Du läser mellan 23-26 timmar ca per vecka beroende på dina behov och din individuella studieplan

Varför arbetar vi i tvärvetenskapligt i projekt?

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är svåra att förstå och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. Vi tror att du lär dig mer och utvecklar ditt språk bättre om vi samarbetar mellan ämnena! Det kan stå Vår stad, Kärlek eller Glokalt på schemat. Som elev kan du vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

Vad kan du göra efter språkintroduktion?  

Målet är att du ska få betyg i minst åtta eller tolv ämnen så att du kan fortsätta dina studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller studera vidare inom vuxenutbildningen (komvux) och folkhögskola.

Övrigt

Vår skolmat lagas i skolans egna kök och den är vegetarisk. Här kan du läsa lite mer om hur vi tänker kring skolmaten. Vi tar också av oss skorna och använder inneskor.   

Om du är intresserad av att söka till oss, kontakta din studie- och yrkesvägledare på din skola eller maila vår studie- och yrkesvägledare Sofia Sundberg på sofia.sundberg@stockholm.se

Dela:
Kategorier: