Till innehåll på sidan

IM - Språkintroduktion

IM Språkintroduktion passar för dig som vill lära dig om Sverige och världen - samtidigt som du läser svenska. Få den kunskap du behöver för att söka gymnasiet, vuxenutbildning eller ett arbete.

På Globala gymnasiet erbjuder vi IM Språkintroduktion där du som elev har möjlighet att läsa de ämnen du behöver för att söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet, vuxenutbildning eller framtida arbete. Utbildningen på språkintroduktion är 1 till 3 år - det beror på hur mycket svenska du kan när du startar, din tidigare skolbakgrund och hur van du är att studera. Målet med utbildningen är att du ska utveckla dina kunskaper i det svenska språket och integreras i det svenska samhället.

Språkintroduktion på Globala gymnasiet

På Globala gymnasiet arbetar vi med miljö- och rättvisefrågor i ett globalt perspektiv. Vi arbetar ofta i projekt då vi samarbetar mellan flera olika ämnen, eftersom vi tror att du lär dig mer och utvecklar ditt språk bättre om vi samarbetar mellan ämnena. Projekten kan handla om t.ex. mänskliga rättigheter eller hållbar utveckling. Vi samarbetar också med andra program på skolan. Våra lärare undervisar på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det betyder att du arbetar med avancerade uppgifter och får mycket språkligt stöd för att klara dem. Du får låna en egen dator av skolan och du får också kunskap i hur du använder den. Vi arbetar med ett flexibelt schema. Det betyder att varje vecka kan se olika ut beroende på vad klassen arbetar med. Varje lektion är 80 minuter lång och oftast börjar du kl. 8:50 och slutar 15:50 varje dag.

Dina ämnen och kurser

Du läser svenska som andraspråk, matematik, engelska och upp till tio andra ämnen inklusive modersmål. Vi organiserar våra klasser efter elevernas mål med sina studier. Om du vill läsa mot behörighet till högskoleförberedande program läser du mot betyg i 12 ämnen. Om ditt mål är att gå ett yrkesprogram läser du mot betyg i 8 ämnen. Vi erbjuder undervisning i idrott och hälsa, bild, samhällskunskap, historia, religion, geografi, biologi, kemi, fysik och modersmål (modersmålsundervisningen sker på andra skolor i Stockholm). Du tillhör en klass på ungefär 22 elever. I matematik och engelska har vi nivågruppering, det vill säga du kan läsa på nybörjarnivå eller högre nivå. Du läser mellan 23-26 timmar per vecka, beroende på dina behov och din individuella studieplan

Här är ett exempel på hur många timmar per vecka du läser olika ämnen:

  • Svenska, 8 timmar
  • Engelska, 2 timmar
  • Matematik, 3 timmar
  • Idrott och hälsa, 1 timme
  • Bild, 1 timme
  • Samhällskunskap, 2 timmar
  • Historia, 1 timme
  • Religion/Geografi, 2 timmar
  • Biologi/Kemi/Fysik, 3 timmar
  • Modersmål, 1 timme

Tvärvetenskapligt i projekt

Verkligheten hänger ihop och många av de frågor vi tar upp är svåra att förstå och behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt – alltså tvärvetenskapligt. Vi tror att du lär dig mer och utvecklar ditt språk bättre om vi samarbetar mellan ämnena! Det kan stå Vår stad, Kärlek eller Glokalt på schemat. Som elev kan du vara med och påverka hur projekten ska genomföras.

Vad kan du göra efter språkintroduktion?  

Målet är att du ska få betyg i minst åtta eller tolv ämnen så att du kan fortsätta dina studier på ett nationellt program i gymnasieskolan eller studera vidare inom vuxenutbildningen (komvux) och folkhögskola.

Dela: