Hur ser du på världen?

Sedan 2004 har vi på Globala gymnasiet arbetat för att påverka, förstå och lära mer om hur världen kan förändras och förbättras. Vi arbetar utifrån FN:s globala mål som syftar till att skapa en hållbar framtid.

Vi utgår från kunskaper om rättvis och hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv både lokalt och globalt. Vår profil är lärande för hållbar utveckling och vårt arbetssätt är tvärvetenskapligt i projekt. Globala gymnasiet är en kommunal gymnasieskola centralt belägen vid Zinkensdamm på Södermalm i Stockholm med ca 700 elever och 60 lärare. Vi har också en egen trädgård, en idrottshall och ett bibliotek med tysta studieplatser och mysiga läshörnor. På Globala gymnasiet finns också en mycket aktiv elevkår och många elevföreningar.

Vår vision och ledord

Globala gymnasiet ska genom sin pedagogik, sitt sätt att organisera undervisningen och genom en tydlig struktur för elevinflytande vara Sveriges bästa gymnasieskola. Globala gymnasiet ska dessutom vara en föregångare när det gäller att utveckla pedagogiska metoder för att öka ungdomars engagemang för globala utvecklingsfrågor och möjligheter att vara med och påverka samhällsutvecklingen. På skolan ska det arbeta motiverade lärare, med en projektbaserad och ämnesövergripande undervisning, i en trygg och tillåtande lärandemiljö.

Genom ledorden omtanke, tillit, respekt och ansvar ska undervisningen ge eleverna förmåga att:

  • tänka kreativt, kritiskt och analytiskt
  • se sina kvaliteter och utvecklingsmöjligheter
  • uppleva att hen utvecklas tillsammans med och lär sig av andra människor
  • arbeta för att förverkliga sina visioner och reflektera över sina handlingar
  • förstå den globala världssituationen, både problem och förändringsmöjligheter
  • förstå innebörden av hållbar utveckling och global rättvisa

Våra program

Alla våra program är profilerade mot hållbar utveckling och omfattas av ett tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt. Vi har fyra nationella program och en samhällsvetenskaplig spetsutbildning med riksintag som förbereder för vidare studier på högskola eller universitet - Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi, Estetiska programmet inriktning estetik och media, Naturvetenskapliga programmet inriktning natur och samhälle, Samhällsvetenskapliga programmet inriktning samhälle och Språkintroduktion för nyanlända ungdomar som utbildar för vidare gymnasie- eller vuxenstudier.

Tvärvetenskapligt arbetssätt i projekt

Världen hänger ihop och samhällsfrågor behöver undersökas med hjälp av flera ämnen samtidigt. Hälften av tiden arbetar vi med aktuella tvärvetenskapliga projekt som vrider och vänder på problem och undersöker dem ur olika perspektiv. Vi ger verktyg i att arbeta kreativt, kritiskt och analytiskt. I centrum för ett projekt står eleven och elevernas projektgrupp, som under handledning planerar och ansvarar för sitt eget lärande. Elever utvecklas tillsammans och lärandet är delat mellan elever och elever och lärare. Undervisningen består också av föreläsningar, lektioner och individuellt arbete. Schemat är flexibelt utan håltimmar och speglar skolvardagen och det projekt som pågår. Vi var en av de första skolorna i Stockholm som tillämpade 1:1 - principen. Datorn och digitala arbetssätt är väl inarbetat på skolan och integrerat i undervisningen. Läs mer om vårt arbetssätt här!

Praktiskt lärande och samarbeten 

Lärandet sker inte bara inom skolans väggar. Vi inkluderar möten mellan människor i olika former för att ta del av aktuella kunskaper och erfarenheter. På de nationella programmen arbetar vi med olika former av fältstudier och utbyten både i Sverige och i utlandet. Skolan har nära kontakter med organisationer, myndigheter, universitet och företag. Till exempel har vi långsiktiga samarbetsavtal med Plan Sverige och WWF och samarbetar även med Amnesty, Stockholms universitet och KTH. Många av våra lärare forskar parallellt med att undervisa på skolan. Läs mer om Fältstudier här!

Elevinflytande 

Vi uppmuntrar speciellt kreativitet och egna initiativ. Våra elever har ett stort inflytande över undervisningen och arbetsmiljön. Vi ger eleverna utrymme i att utvecklas inom argumentation för att kunna föra fram sina åsikter, övas i att lyssna på andra och att samarbeta. Vi ger våra elever möjlighet i att förändra och påverka. Läs mer om elevinflytande på Globala här!

Skickliga pedagoger

Våra lärare har aktivt sökt sig till vår skola på grund av vår profil och vårt arbetssätt. Många av dem som var med och startade skolan arbetar fortfarande kvar. Vi sätter ribban högt men är måna om varandra med eleven i fokus alltid, för bästa resultat. Vi lär tillsammans och av varandra. Vi delar kunskap och information genom digitala plattformar och på våra möten inom arbetslag och andra forum på skolan. Lektionerna är av högsta kvalitet och lärarna är närvarande och ser alla elever. Ps - Många av våra lärare forskar parallellt med att undervisa och alla lärare är aktiva i att utveckla skolans arbetssätt och pedagogik.

Välkommen till oss!

 

 

Dela:
Kategorier:

Trädgården

Trädgård som klassrum och laborationssal