Till innehåll på sidan

Globalas historia

Globala gymnasiets historia börjar 2003 med en grupp engagerade lärare som tillsammans bestämde sig för att starta en skola som utbildar för en mer rättvis och hållbar värld. De startar en ekonomisk förening och skickar in ansökan om att få starta en friskola till Skolverket. Det blev inte så. Stockholm stads utbildningsförvaltning blev intresserade av skolans profil och bad om att få bli skolans huvudman. I november 2003 presenterades vi för första gången för nyfikna högstadieelever på gymnasiemässan. Globala gymnasiet - en kommunal gymnasieskola som tänker nytt - är född.

Globala gymnasiet föds

Globala gymnasiet startade läsåret 2004/2005 med 96 elever intagna på ett specialutformat samhällvetenskapligt program. Formellt var vi det första läsåret ett annex till Frans Schartaus vuxengymnasium på Stigbergsgatan på Södermalm. Där hade vi i källarplanet våra undervisningslokaler. Därefter flyttade vi till f.d. Klaraposten på Klarabergsviadukten för att sedan flytta till två våningsplan av Kungliga musikhögskolan på Valhallavägen för att den 21 januari 2008 äntligen permanent kunna flytta in i vår nyrenoverade skolbyggnad på Hornsgatan 93. Skolans lokaler hade helt anpassats för vår verksamhet i linje med vår profil, vision och värdegrund. 

Vår första kull studenter

I juni 2007 släppte vi ut våra första studenter på Klarabergsviadukten. Vi hade bestämt att vi till läsåret 2007/2008 skulle utvidga verksamheten till att ta in 176 elever på tre program; SP (numera SA) Global, SP (numera ES) Bild och NV (numera NA) Hälsa och miljö. Hösten 2012 utökade vi verksamheten ytterligare genom att starta Språkintroduktion. Sedan 2015 har skolan uttökat intaget till SA och bibehållit elever på Språkintroduktion. Idag rymmer skolan ca 700 elever och ca 80 anställd personal. Hösten 2018 startade vi ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi med profil globalt entreprenörskap. Nu har skolan 4 nationella program (EK, ES, SA, NA) och ett introduktionsprogram (Språkintroduktion).

Kort historik över skolbyggnaden
SISAB-beteckningen på byggnaden är Zinkensdammsskolan. Arkitekt Paul Hedqvist 1936.

Tidigare namn på skolan:

• Stockholms stads södra kommunala mellanskola 1936 - 1948.

• Högalids samrealskola 1948 - 1964.

• Zinkensdammsskolan 1967 - 1991 (annex till Frans Schartaus gymnasium 1967-1987, annex till Maria vuxengymnasium 1987-1991).

• Zinkensdamms vuxengymnasium/grundvux 1992 - 1996 (1981-1998 även Zinkensdamms ungdomscenter).

• Fogelströmska gymnasiet (Individuella programmet) 1998 - 2005.

• Globala gymnasiet  2008 -

 

 

Dela:
Kategorier: