Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan och ledighet

Att gå gymnasiet är frivilligt, men när du har börjat på en utbildning måste du vara närvarande och delta i all undervisning.

Närvaro är viktigt!

Närvarokravet finns för att  du ska kunna nå målen för utbildningen, och det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en korrekt och rättvis bedömning av dina kunskaper. Studier visar också att det finns ett tydligt samband mellan en elevs närvaro och hens studieresultat.

Vad händer om du skolkar?

Läs mer här: 

OBS: Som skola är vi skyldiga att meddela när du som elev/ditt barn har oanmäld frånvaro. För att kunna ta del av denna tjänst måste du som vårdnadshavare registrera din mail och mobil-nummer i vårt frånvarosystem i Skolplattformen. Då får du som vårdnadshavare ett mail eller sms direkt då ditt barn har oanmäld frånvaro.

Så här sjukanmäler du dig:

Frånvaroanmälan måste göras digitalt - du kan alltså inte ringa och anmäla dig själv (eller som vårdnadshavare ringa). Frånvaronanmälan anmäls digitalt antingen direkt via länk till frånvaroanmälan på Skolplattformen, ett SMS eller genom en app.  

För att logga in som elev behöver du ditt användar-ID/inlogg som du får av din mentor eller skolans IT-samordnare. Vårdnadshavare loggar in som "Medborgare" och behöver bank-ID för att komma åt tjänsten. Länk för inlogg till Skolplattformen: www.stockholm.se/skolplattformen

Se instruktioner i respektive bilaga nedan. Läs gärna informationen först.

Ledighetsansökan

Ledighet utanför lov beviljas endast om särskilda skäl föreligger. Ledighetsansökan görs digitalt via Skolplattformen.

Support med inloggning

Om du får problem med att logga in ska du ta kontakt med stadens medborgarsupport:
Mail: e-support@stockholm.se    Telefon: 08-508 00 508

Om du inte har tillgång till Bank-ID:

Saknar du Bank-ID kan du få tillgång till e-post och sms vid oanmäld frånvaro genom att du som vårdnadshavare skickar ett mail till oss på globalagymnasiet@edu.stockholm.se med följande information:

Ärenderaden: Frånvaroanmälan

Elevens för- och efternamn
Personnummer
Klass
Vårdnadshavare 1
Namn
Personnummer
Mailadress
Vårdnadshavare 2, i förekommande fall
Namn
Personnummer
Mailadress

Du får ett mejl av oss med instruktioner och aktiveringskod när du blivit registrerad för tjänsten.

På skolverket kan du läsa om de nya reglerna som gäller vid elevers frånvaro i gymnasieskolan. Klicka här!

Har du frågor kring frånvaroregisteringen på Globala gymnasiet, ta kontakt med:
henrik.rydell@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: