Forskning och utveckling

På Globala gymansiet pågår det ett antal olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom främst humaniora och språk. Det är våra egna lärare som forskar men det pågår även forskningsprojekt med forskare utanför skolan.

Maria Johansson, lärare på Globala gymnasiet
Maria forskar i historiedidaktik. Hennes forskning handlar om interkulturellt historiskt lärande. Hur kan historia ge elever kunskap och redskap att kunna förstå och agera i vårt mångkulturella samhälle? Tidigare har Maria följt en gymnasieklass när de arbetade med interkulturell historia. Nu leder hon en forskningscirkel med högstadielärare i Stockholms stad.
På den här adressen kan du ladda ner Marias avhandling: Historieundervisning och interkulturell kompetens.
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:511235

Thérèse Britton, lärare på Globala gymnasiet
Tess forskar i religionsdidaktik. Hennes forskning handlar och studiebesök och religionsundervisning. Hon har gjort en klassrumsstudie om en gymnasieklass och följt dem bland annat under ett moskébesök. Nu arbetar hon med att analysera sitt material.

Patrik Johansson, lärare på Globala gymnasiet
Patrik forskar i historiedidaktik och har särskilt intresserat sig elevernas möte med de historiska källorna och den historiska tolkningsprocessen. Under förra läsåret genomförde Patrik och två historielärare på Globala gymnasiet en s.k. Learning study med fokus på elevers arbete med källor i historia vilket resulterat i 2 artiklar. Hösten 2014 la Patrik fram sin licentiatavhandling "Att tolka spåren från det förflutna". Den finns att ladda ner i sin helhet i menyn till höger. 

Ulrik Holmberg, lärare på Globala gymnasiet
Sedan 2012 är Ulrik föräldraledig från sin lärartjänst och ägnar sig förutom detta åt forskning i historiedidaktik vid Karlstad universitet, en forskning som han bedriver på skolor i Uganda. Ulriks forskning handlar om hur ugandiska elever tänker kring och använder historia.

Johan Sandahl, lärare på Globala gymnasiet
På den här adressen kan du ladda ner Johans avhandling: ”Medborgarbildning i gymnasiet. Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning”. 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=10&af=%5B...

På den här adressen kan du ladda ner Johans avhandling: Att ta sig an världen: Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet.
http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:418273

Lars Mårdsjö och Cecilia Dudas, lärare i matematik
Comeniusprojektet ”ESEMES"

Projektet är ett samarbete mellan 11 europeiska länder och sträcker sig över 2 år. Ett av syftena med projektet är att öka elevernas användande av matematisk programvara i sina projekt. Ett annat syfte är att öka det kulturella utbytet mellan lärare-lärare och elev-elev.
 

 

Teori i praktiken

Hur kan lärare utgå från relevant och ny forskning och skapa en bättre undervisning utifrån det? 

Missa inte det första numret av SO-didaktik - en tidskrift om undervisning i historia, geografi, samhällskunskap och religion:

Studiebesök som metod i religionsundervisning

Thérèse Halvarson Britton, lärare i religion och svenska på Globala gymnasiet, har under drygt två års tid forskat om studiebesök som metod i religiosundervisning.

Globaliseringen och gymnasieskolan

Sedan 2012 pågår ett projekt kring globaliseringen och gymnasieskolan som genomförs av Maria Törnqvist med insatser av Mikael Palme (projektledare).

Världsledande forskning inspirerar

Johans Sandahl och Patrik Johansson är båda lärare i historia på Globala gymnasiet. De forskar också inom historiedidaktik - dvs hur man undervisar och lär ut ämnet historia.

Johan Sandahl, lärare på Globala gymnasiet och doktor i  ämnesdidaktik.

Möjlig medborgarbildning i gymnasiet

På vilket sätt kan undervisningen i historia och samhällskunskap vara med och hjälpa eleverna till aktiva och engagerade samhällsmedborgare?

Patrik Johansson

Tolkning av historiska källor på gymnasiet

Patrik Johansson är en av grundarna av Globala gymnasiet och lärare i historia, samhällskunskap, filosofi och engelska.

Patrik Johansson och Maria Johansson

Historiedidaktisk kurs på Globala

Under läsåret har ett tio-tal hög- och mellanstadielärare läst kursen ”Doing History” - en utbildning som ges av utbildningsförvaltningen i Stockholm.

Matematik på ett annat sätt

Lars Mårdsjö och Cecilia Dudas är båda lärare i matematik på Globala gymnasiet och är sedan ett år tillbaka engagerade i Comeniusprojektet ”ESEMES". Projektet är ett samarbete mellan 11 europeiska länder och sträcker sig över 2 år.