Fältstudier som pedagogisk idé

Fältstudier i form av resor med studier på fält har varit en central och viktig pedagogisk idé sedan Globala startade 2004 och används nu på lite olika sätt på alla programmen. Idén är att komma ut i verkligheten och få möjlighet att se hur det fungerar på plats även om det inte alltid innebär att åka till ett annat land. 

På det samhällsvetenskapliga programmet har vi rest på en 3-veckor lång fältstudieresa till bland annat Uganda, Indien, Nicaragua, Malawi och Bangladesh. Fältstudierna innebär en liten egeninsats från elevernas sida.

På det estetiska programmet har en haft ett 3-årigt utbyte med en skola i Kharkiv, Ukraina och på det naturvetenskapliga programmet har en arbetat med fältstudier i samband med gymnasiearbetet i åk 3. Det finns även ett utbytesprogram på ES och NA med en skola i Indien, Mumbai - MD College. 

Resor som gav nya perspektiv
Här kan du läsa om Teklas upplevelser från sin resa Bangladesh.

Tekla: "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom."

Teklas upplevelser är främst från landsbygden. "Jag fick ett annat perspektiv på fattigdom", berättar Tekla. "I Dhaka såg vi fattigdom som vi kanske är vana att se den med stora områden med slum där människor levde under fruktansvärda förhållanden. Men i byarna fanns det också ett vardagsliv trots fattigdomen. Vi kom människor väldigt nära eftersom vi fick komma hem till dem och se hur de levde." 

Tekla har redan påbörjat efterarbetet av resan som ska mynna ut i bland annat en rappport och projektarbete. Tekla och hennes grupp jobbade med socialt kapital som tema och ville försöka ta reda på betydelsen av familjer och grannar för att få livet att fungera på ett bra sätt. "Många gånger kanske man bara tänker på att fattigdom har med pengar att göra men fattigdom är ett mångdimentionellt begrepp och ibland kanske det inte är pengar som är problemet. Vi mötte en kvinna vars man satt i fängelse men som fick hjälp av sina grannar att bruka jorden. Vi tänkte försöka göra en simulering med en gymnasieklass om hur tillit skapas och hur det kan användas konkret. Vi hoppas också kunna göra en lärarhandledning som vi tänker att man ska kunna använda för att prata om socialt kapital på gymnasienivå."

Dela: