Estetiska programmet - ESEST

Hur kan du förändra världen med hjälp av kamera, pensel, grafik och film? Vad berättar illustrationer, foton, filmer, sociala medier, bloggar och poddar om människor och samhälle? Hur kan du effektivt påverka med estetik och media?

Är du intresserad av att med hjälp av estetiska verktyg och digitala tekniker förstå, kommunicera med och påverka din omvärld? På ES med inriktning Estetik och media – bild- och samhällsprofil utvecklar du både dina praktiska och teoretiska kunskaper. Självklart blir du behörig till högskolan.
 

Vad är speciellt med vårt ES-program?

Genom skolans projektinriktade arbetssätt lär du dig att både samarbeta och att arbeta självständigt samt att utnyttja din kreativitet. Under dina tre år kommer du utveckla förmågor och tillägna dig kunskaper som du har nytta av både i arbetslivet och när du läser vidare på universitet eller högskola. Du övar dig i att kritiskt granska det som händer i världen och att uttrycka dina åsikter på många olika sätt, såväl muntligt som skriftligt och med hjälp av bilder och film. 

Vad läser du?

Den estetiska och kreativa grunden i programmet ger vi genom kurserna Digitalt skapande 1, Bild och form1, Estetisk kommunikation 1, Grafisk kommunikation 1, Medieproduktion 1 och 2. Programmets samhällsfördjupning betonas i kurserna Samhällskunskap 2 , Filosofi, Psykologi och Moderna Språk. 
 

Varför arbetar vi i tvärvetenskapliga projekt?

Samhällskurserna och de estetiska kurserna berikar varandra i programmets tvärvetenskapliga projekt, där du dessutom lär dig att samarbeta i grupp. Genom ämnesintegrering skapas ny förståelse för komplexa ämnesområden som till exempel globalisering, hållbar utveckling och rättvisefrågor. Genom de estetiska ämnena finns också stora möjligheter att kommunicera och påverka din omvärld. Exempel på projekt är: Film & myter, Media is Go(o)d?, Urban - hur en stad formas. 

Samarbeten 

I undervisningen är det viktigt att skola och samhälle kopplas samman. Vi har som mål att samarbeta med organisationer, myndigheter och företag. Vi har bland annat samarbetsavtal med Amnesty, Plan International och WWF. Programmet har internationella samarbetskontakter exempelvis med ett college i Mumbai i Indien.

Individuellt val och språk

På vårt estetiska program kan du bredda din behörighet genom att välja och läsa ex Ma2b (100p), Ma3b (100p), Nk2 (100p), Eng7 (100p) och Moderna språk steg 2 eller 4 (100p) som individuellt val (totalt 200p). De moderna språk som vi ebjuder på skolan är följande:  Franska steg1-4, Spanska steg 1-4 och Tyska steg 3-4.

Examensmål Estetiska programmet 

Poängplan ES-EST start 2018:

Dela: