Estetiska programmet - ESEST

Inriktning Estetik och Media med samhällsprofil

Hur kan du förändra världen med kamera, pensel och film? Vad berättar illustrationer, foton, filmer, sociala medier, bloggar och poddar om människor och samhälle? Hur kan du effektivt påverka med estetik och media?

På Globala gymnasiets estetiska program kan du utveckla både dina praktiska och teoretiska kunskaper. Vi ger dig verktyg för att både förstå och påverka din omvärld med estetiska medel och digitala tekniker. Självklart blir du behörig till högskole- och universitetsstudier.

Vad är speciellt med vårt estetiska program?

Genom skolans projektinriktade arbetssätt lär du dig att samarbeta och att arbeta självständigt samt att utnyttja din kreativitet. Under dina tre år kommer du att utveckla förmågor och tillägna dig kunskaper som du har nytta av både i arbetslivet och när du läser vidare på universitet eller högskola. Du övar dig i att kritiskt granska det som händer i omvärlden och att uttrycka dig med hjälp av till exempel bilder, film, muntligt och skriftligt. Antagning till programmet sker efter arbetsprov och betygspoäng. 

Vad ingår i inriktningen estetik och media med samhällsprofil?

Den estetiska och kreativa grunden i programmet ger vi genom kurserna Digitalt skapande 1, Bild och form 1b, Estetisk kommunikation 1, Grafisk kommunikation 1, Medieproduktion 1 och 2. Programmets samhällsfördjupning betonas i kurserna Samhällskunskap 2 , Filosofi 1, Psykologi 1 och Moderna Språk.  

Hur arbetar vi?

De estetiska och de samhällsvetenskapliga kurserna berikar varandra i programmets projekt där du dessutom lär dig att samarbeta i grupp. Genom vårt tvärvetenskapliga arbetssätt i projekt skapas ny förståelse för komplexa ämnesområden som till exempel globalisering, hållbar utveckling och rättvisefrågor. I de estetiska ämnena finns också stora möjligheter att kommunicera och påverka din omvärld. Exempel på projekt är: Film & myter, Media is Go(o)d?, Urban - hur en stad formas.

Samarbeten

I undervisningen är det viktigt att skola och samhälle kopplas samman. Vi samarbetar med organisationer, myndigheter och företag, till exempel i integrationsprojektet “Ung i Stockholm” som drivs av Stockholms stad, WWF, Amnesty och Plan Sverige. Genom åren har programmet haft internationella utbyten bland annat med skolor i Ukraina och Indien.

Individuellt val och språk

På vårt estetiska program kan du bredda din behörighet genom att välja och läsa ex Ma2b (100p), Ma3b (100p), Nk2 (100p), Eng7 (100p) och Moderna språk steg 2 eller 4 (100p) som individuellt val (totalt 200p). De moderna språk som vi ebjuder på skolan är följande:  Franska steg1-4, Spanska steg 1-4 och Tyska steg 3-4.

Vad kan du göra sen?

Det estetiska programmet är högskoleförberedande och förbereder både för studier på konstnärliga utbildningar och på universitet- och/eller högskola. Framtida yrken kan till exempel vara kommunikatör, filmvetare, grafisk formgivare, marknadsförare, journalist, inredningsarkitekt, copywriter, art director, eller ämneslärare. Nyfiken på vad våra f d elever gör - läs mer om det här!

Information om antagningsprov och Examensmål Estetiska programmet 

Dela: