Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Hållbar studiehälsa - allas ansvar

Globala gymnasiet är en skola som är inriktad på hållbarhet och miljö.

Alla vi som arbetar och studerar på skolan har ett gemensamt ansvar för att skapa och bibehålla en god arbets- och studiemiljö. Med utgångspunkt i skolans ledord tillit, omtanke, respekt och ansvar samverkar elevhälsan med lärarlag och mentorer för att alla elever ska få en hållbar studietid. På Globala gymnasiet har du som elev tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolkurator och studievägledare när du behöver få extra stöd och vägledning under din studietid.

 

Trygghet och trivsel

Varje år genomförs en trygghet- och trivselenkät i alla klasser som ligger till grund för vårt arbete. Skolan har en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling (PDK)  som årligen uppdateras och finns som länk på hemsidan (se nedan). Skolan har arbetat fram en tydlig anti- drogpolicy tillsammans med personal och elever.

 

Elevhälsoteam - EHT

Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

 

Kontakt

Elevhälsan finns längst bort i korridoren på plan 2. Om du som förälder eller elev vill komma i kontakt med någon av oss går det bra att ringa, maila eller knacka på!

 

Skolsköterska Karin Dahl Klingvall: 076-8251730

Skolkurator Anna Björnson: 076-1290906

Studie-och yrkesvägledare Sofia Sundberg: 076-8250045

Specialpedagog Sandra Aadalen: nås via mail sandra.aadalen@edu.stockholm.se

Ingress: 
Hållbar studiehälsa - allas ansvar