Till innehåll på sidan

För elever

Frånvaroanmälan och ledighet

Att gå gymnasiet är frivilligt, men när du har börjat på en utbildning måste du vara närvarande och delta i all undervisning.