Till innehåll på sidan

Du spelar roll!

Forskning visar att föräldrars ställningstagande spelar stor roll för hur deras tonåringar ser på cannabis. Därför är det viktigt att föräldrar pratar med sina ungdomar om drogen. Under vecka 7 genomför utbildningsförvaltnitgen och socialförvaltningen en gemensam kampanj om cannabis. Den riktar sig främst till föräldrar som har elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Syftet är att öka föräldrars medvetenhet om cannabis och att informera om hur de kan prata med sina ungdomar om det.

Kampanjen ”Du spelar roll!” består av en kort informationsfilm som Stockholms stads gymnasieskolor skickar ut till alla föräldrarna via e-post. Filmen finns dessutom tillgänglig på kampanjsidan. Där finns också annan viktig information till er vårdnadshavare.

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-till-unga/alkohol-droger-och-missbruk/Din-installning-spelar-roll/

 

Dela:
Kategorier: