Till innehåll på sidan

Bibliotek

Globala gymnasiet har ett eget skolbibliotek med fack- och skönlitteratur och tidskrifter som ligger i anslutning till skolans entré.

Strävan är att det ska vara en central och levande del av skolans pegagogiska verksamhet. Här kan du som elev få handledning i arbetet kring de olika projekten. Vi vill även att vårt bibliotek ska inspirerar till egen läsning med boktips och bokprat. I biblioteket finns det cirka 15 enskilda studieplatser där det finns möjlighet för dig som elev att sitta och plugga i lugn och ro.

Elevinflytande

Det finns stor möjlighet för dig som elev på skolan att själv komma med förslag på böcker som du tycker ska köpas in. 

Informationssökning och källkritik

En viktig del av bibliotekets uppgifter är även att informera och diskutera frågor hur och var man kan söka material och vad man ska tänka på när man värderar sina källor. Eftersom alla elever har tillgång till en bärbar dator är det extra viktigt att du som elev blir duktig på att söka relevant och tillförlitlig information på nätet.

Varmt välkomna! / Sofia Fallby, bibliotekarie

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Globala gymnasiet har ett eget skolbibliotek med fack- och skönlitteratur och tidskrifter som ligger i anslutning till skolans entré.