Till innehåll på sidan

Globala gymnasiet är en plats för dig som vill förstå, förändra och förbättra världen. Här är engagemanget för hållbarhet och rättvisefrågor stort – hos elever såväl som personal.

Hållbart lärande på Globala gymnasiet

På Globala gymnasiet får du arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med olika organisationer, universitet, högskola och näringsliv. Du arbetar utifrån FN:s klimatmål, ofta i form av tvärvetenskapliga projekt tillsammans med andra program och årskurser.
Många av lärarna på Globala gymnasiet forskar och tar med sig de senaste upptäckterna in i undervisningen. 
Du kan också bli en del av vår mycket aktiva elevkår och engagera dig i några av de många föreningarna. Tillsammans jobbar vi för att påverka världen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv ­­– för en hållbar framtid på global och lokal nivå.

unga kvinnor målar vid staffli

Estetiska programmet

Estetiska programmet passar dig som vill förändra världen med estetiska medel och digitala verktyg. Du använder film, foto och digitalt skapande i olika medieproduktioner för att förstå och påverka din omvärld, samtidigt som du genom de teoretiska ämnena får en stabil grund för fortsatta högskolestudier.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet har en global profil och passar dig som vill fördjupa din förståelse i komplexa samhällsfrågor.

IM - Språkintroduktion

IM Språkintroduktion passar för dig som vill lära dig om Sverige och världen - samtidigt som du läser svenska. Få den kunskap du behöver för att söka gymnasiet, vuxenutbildning eller ett arbete.

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som vill använda matematik och naturvetenskap för att förstå och lösa globala utmaningar.

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet har profilen globalt entreprenörskap och passar dig som vill få ett internationellt perspektiv och förstå sambanden mellan marknader, företag, organisationer och människor i en globaliserad värld.

Skolstart höstterminen 2020

 

Vi hälsar nya elever i årskurs 1 och språkintroduktion välkomna onsdagen den 19 augusti. Exakt tid kommer hem med brev.

Årskurs 2 och 3 börjar enligt schema torsdag 20 augusti.

Vi uppmanar alla som har möjlighet att undvika kollektivtrafik när ni tar er till skolan.

Ingress: 
Globala gymnasiet är en plats för dig som vill förstå, förändra och förbättra världen. Här är engagemanget för hållbarhet och rättvisefrågor stort – hos elever såväl som personal.