Vill du börja hos oss?

 

Reservintag åk1
Fram till skolstart sköter Gymnasieantagningen reservlistorna för Globala gymnasiet. Du kan följa din egen reservplacering med hjälp av dina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se  Från och med skolstart till den 31/8 kallar vi reserver och följer strikt gymnasieantagningens reservlista. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se. Observera att om vi inte lyckas nå den elev som står på tur – på grund av bristfälliga kontaktuppgifter - så kontaktar vi den elev som står näst på tur osv. Det är alltså mycket viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan. I annat fall riskerar du att förlora ditt erbjudande om en gymnasieplats som då går till den elev som står efter dig på reservlistan. 

Från och med den 1 september upprättar vi en egen reservlista utifrån de elever som hör av sig till oss och vill byta efter terminstart. Blankett nedan måste då fyllas i och skickas till oss. De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens lista och vill kvarstå som reserv på vår nya reservlista måste höra av sig till oss efter terminstart via mejl. Sådana elever, liksom nya reserver som hör av sig, utgör underlag för en ny reservlista. Rangordning av elever på den listan görs efter betyg.

Reservintag åk 2 och 3
Om du vill börja hos oss i åk 2 eller 3 kan du ställa dig i kö till våra pågående program i åk 2 och 3. Det är viktigt att det inte skiljer för mycket när det gäller lästa kurser. Du kan själv göra en bedömning genom att gå in och titta på respektive programs poängplan. Se blankett nedan.

Blanketten mailas eller skickas per post till:
Globala gymnasiet 
Hornsgatan 93, 117 28
Stockholm 
E-post: Naturvetenskapliga programmet: sofie.abrahamsson@stockholm.se
Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska programmet: jenny.hyenstrand@stockholm.se

Reservintag/byte till oss på Språkintroduktion
Om du redan har en plats på språkintroduktion på en annan skola i Stockholm stad måste du först tala med din rektor eller SYV på din skola om att du vill byta. Därefter fyller du i blanketten nedan och mailar eller postar till oss. Obs! Om du bor i en annan kommun och ska flytta till Stockholm måste din hemkommun först godkänna din ansökan/byte. Därefter kan du ansöka genom att fylla i blanketten som finns nedan.

Mail: sofie.abrahamsson@stockholm.se
Adress: Globala gymnasiet
Att: Sofie Abrahamsson
Hornsgatan 93, 117 28 Stockholm.

 

 

 

Dela: