Sjukanmälan och frånvarorutiner

Närvaro är viktigt!

Att gå gymnasiet är frivilligt, men när du har börjat på en utbildning måste du vara närvarande och delta i all undervisning. Närvarokravet finns för att  du ska kunna nå målen för utbildningen, och det är också en förutsättning för att läraren ska kunna göra en korrekt och rättvis bedömning av dina kunskaper. Studier visar också att det finns ett tydligt samband mellan en elevs närvaro och hens studieresultat.

Vad händer om du skolkar?

Läs mer här:

OBS: Som skola är vi skyldiga att meddela när du som elev/ditt barn har oanmäld frånvaro. För att kunna ta del av denna tjänst måste du som vårdnadshavare registrera din mail och mobil-nummer i vårt frånvarosystem Skola 24. Du gör det under inställningar. Då får du som vårdnadshavare ett mail eller sms direkt då ditt barn har oanmäld frånvaro.

Så här sjukanmäler du dig:

Om du är sjuk ska anmälan göras av dig eller vårdnadshavare (för omyndig elev) via Skola-24 innan skoldagen startar. Länken till Skola 24 finns i menyraden längst upp på hemsidan alt skriva in adressen: http://skola24.stockholm.se i din webbläsare.

Här finns en instruktionsfilm om hur du gör för att registrera frånvaro och ta del av frånvaron: https://youtu.be/q-FlLraCY30

Support med inloggning
Om du får problem med att logga in ska du ta kontakt med stadens medborgarsupport:
Mail: e-support@stockholm.se    Telefon: 08-508 00 508

Frånvaroanmälan via telefon: 
Vi ser helst att all sjukanmälan görs via skola 24 innan skoldagen startar. Om det inte är möjligt kan du även sjukanmäla dig/ditt barn på telefon. Sjukanmälan per telefon bör ske före klockan 09:00 på telefonnummer 0515-77 70 21.

Om du inte har tillgång till Bank-ID:

Saknar du Bank-ID kan du få tillgång till  e-post och sms vid oanmäld frånvaro via Skola 24 genom att du som vårdnadshavare skickar ett mail till oss på globalagymnasiet@stockholm.se med följande information:

Ärenderaden: Anmälan Skola 24

Elevens för- och efternamn
Personnummer
Klass
Vårdnadshavare 1
Namn
Personnummer
Mailadress
Vårdnadshavare 2, i förekommande fall
Namn
Personnummer
Mailadress

Du får ett mejl av oss med instruktioner och aktiveringskod när du blivit registrerad för tjänsten.

På skolverket kan du läsa om de nya reglerna som gäller vid elevers frånvaro i gymnasieskolan. Klicka här!

Har du frågor kring frånvaroregisteringen på Globala gymnasiet, ta kontakt med:
Maureen Nalunga, IT-pedagog
Tel: 08-508 39 862
E-post: maureen.nalunga@stockholm.se

Dela:
Kategorier: