Reservintag

Står du som reserv till åk 1 eller vill du ställa dig i kö till åk 2 eller 3?

Resevintag åk1
Fram till skolstart sköter Gymnasieantagningen reservlistorna för Globala gymnasiet. Du kan följa din egen reservplacering med hjälp av dina inloggningsuppgifter på www.gyantagningen.se  Från och med skolstart till den 31/8 kallar vi reserver och följer strikt gymnasieantagningens reservlista. När det blir en ledig plats så ringer vi till den elev som står först på tur via de kontaktuppgifter som finns på listan dvs. de kontaktuppgifter som eleven tidigare lagt upp på sin sida på www.gyantagningen.se. Observera att om vi inte lyckas nå den elev som står på tur – på grund av bristfälliga kontaktuppgifter - så kontaktar vi den elev som står näst på tur osv. Det är alltså mycket viktigt att aktuellt telefonnummer finns med på reservlistan. I annat fall riskerar du att förlora ditt erbjudande om en gymnasieplats som då går till den elev som står efter dig på reservlistan. Vill du försäkra dig om att vi har alla de kontaktuppgifter vi behöver för att nå dig på ett snabbt och enkelt sätt, så skicka gärna ett mejl med aktuella mobilnummer, namn, personnummer och sökt program till rektor Jenny Hyenstrand, jenny.hyenstrand@stockholm.se.

OBS! I yttersta nödfall kan vi gå förbi reservlistan, men bara i det fall synnerliga skäl föreligger och med god dokumentation från avlämnande skola och i samråd med vårt Elevhälsoteam.

Från och med den 1 september upprättar vi en egen reservlista. De elever som sedan tidigare funnits med på Gymnasieantagningens lista och vill kvarstå som reserv på vår nya reservlista måste höra av sig till oss via mejl. Sådana elever, liksom nya reserver som hör av sig, utgör underlag för en ny reservlista. Rangordning av elever på den listan görs efter en individuell bedömning såsom betyg, språkval och särskilda skäl som vi bedömer som betydelsefulla tex medicinska- och sociala skäl. 

Vill du inte finns med på reservlistan från gymnasieantagningen och vill finnas med på den nya reservlistan som börjar gälla från och med den 1/9 behöver du fylla i och skicka in en blankett med relevant information. För att vi ska veta att ansökan fortfarande är aktuell är det viktigt att med jämna mellanrum höra av sig via mail till skolan. Blir det någon plats ledig ringer vi upp de elever som finns på kölistan och kallar till ett möte för att bedöma du har förutsättningar för att kunna börja på sökt program. 
OBS! När de gäller de lediga platser som uppkommer efter den 1 september så prioriterar vi i första hand de elever som redan har en skolplacering på Blackebergs gymnasium, men som av olika anledningar vill byta klass, program eller inriktning.

Reservintag åk 2 och 3
Om du vill börja hos oss i åk 2 eller 3 kan du ställa dig i kö till våra pågående program i åk 2 och 3. Det är viktigt att det inte skiljer för mycket när det gäller lästa kurser. Det bör inte skilja mer än 200 poäng för att ett byte ska kunna vara möjligt. Du kan själv göra en bedömning genom att gå in och titta på respektive programs poängplan. Fyll i denna blankett.
Blanketten mailas eller skickas per post till:
Globala gymnasiet 
Hornsgatan 93, 117 28
Stockholm 
E-post: Naturvetenskapliga programmet: sofie.abrahamsson@stockholm.se
Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska programmet: jenny.hyenstrand@stockholm.se

Reservintag Språkintroduktion/IV
Just nu tar vi inte emot reservintagningar på språkintroduktion eftersom det redan är fullt och många står i kö. Fyll i blanketten som ligger i menyn till höger och skicka till oss.
Mail: jenny.hyenstrand@stockholm.se
Adress: Globala gymnasiet
Att: Jenny Hyenstrand
Hornsgatan 93, 117 28 Stockholm.

OBS: för att kunna ställa dig i kö måste du kontrollera med din hemkommun att de kommer att godkänna ett ev byte och betala för din utbildningsplats.

Om du har frågor kring reservintag går det bra att kontakta rektor Jenny Hyenstrand: jenny.hyenstrand@stockholm.se

 

Dela: