Ekonomiprogrammet

Hur gör jag för att omvandla min företagsidé till ett framgångsrikt hållbart företag? Kan en mobilapp förändra världen? Vilket etiskt och juridiskt ansvar har företag i en globaliserad värld? På vilket sätt kan entreprenörskap och konsumentmakt göra skillnad? 

Framtidens utmaningar kräver medvetna, kreativa och innovativa entreprenörer. Söker du en utbildning i ekonomi med globalt perspektiv ska du definitivt välja ekonomiprogrammet på Globala gymnasiet. Vi ger dig verktyg att förstå sambanden mellan marknader, företag, organisationer, och stater i en globaliserad värld. Ekonomiprogrammet ger dig möjlighet att förverkliga dina idéer för en hållbar samhällsutveckling. Ekonomiprogrammet med profil hållbar samhällsutveckling är ett nationellt program som öppnar för vidare ekonomiska, juridiska eller samhällsvetenskapliga högskolestudier. Efter studenten kommer du att ha grundläggande kunskaper i företagsekonomi och marknadsföring, vilket gör dig redo att starta och driva företag. 

Inriktning ekonomi 

Ladda ner poängplan för ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Programfördjupning 

Vad är speciellt med ekonomiprogrammet på Globala gymnasiet? 

Hur kan våra resurser användas på bästa sätt för att tillgodose människors behov på kort och lång sikt? Ekonomiska, ekologiska, och sociala perspektiv är avgörande för att förstå frågor om hållbar utveckling. Som ekonomistuderande på Globala gymnasiet tar du dig an de utmaningar världen står inför. Du får möjlighet att kombinera företagande och socialt entreprenörskap. Med tvärvetenskapliga angreppssätt tar du dig an framtidsfrågor inom företags-och nationalekonomi, juridik, samhällsutveckling och resursanvändning. Du lär sig resonera utifrån både individens, företagens och samhällets perspektiv. 

Vad läser du och vad lär du dig? 

Utmaningarna vi står inför är komplexa och som elev behöver du kunna analysera problem utifrån olika perspektiv. Utöver de programgemensamma ämnena läser du kurserna Företagsekonomi 2, Entreprenörskap och företagande och Matematik 3. Som fördjupningskurser läser du Politik och hållbar utveckling, Rätten och samhället och Grafisk kommunikation. 

Inriktningen ekonomi ger dig kunskaper och färdigheter i företagsekonomi, redovisning, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du kommer att få handledning i entreprenörskap och inom ramen för programmet lär du dig starta och driva företag. Du utvecklar vetenskapliga och kritiska förhållningssätt för att bli bra på att värdera och använda information. Du övar din problemlösningsförmåga och ger dig redskap att omsätta teori till praktiskt handlande. 

Vi har ett samarbete med bland annat SE Forum 

 

Dela: